Življenjsko zavarovanje za primer smrti i.življenje

 

Življenjsko zavarovanje za primer smrti i.življenje je zavarovanje za primer smrti brez izplačila ob poteku zavarovanja. Možno ga je skleniti le prek spleta, z uporabo digitalnega potrdila. Zavarovanje nima varčevalnega dela, zato vam ponuja visoke zavarovalne vsote ob dostopnih premijah.

S sklenitvijo zavarovanja i.življenje svojim najdražjim zagotovite finančno varnost v primeru najhujšega. Oseba, ki sklene zavarovanje (zavarovalec), je hkrati tudi zavarovana oseba.

Zavarovanje je namenjeno pokritju obveznosti, ki bi ob smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja bremenile njene bližnje. V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja se upravičencu izplača dogovorjena zavarovalna vsota.

Zavarovanje je lahko vir za pokritje stroškov, ki nastanejo ob smrti zavarovane osebe, za nadomestitev izpada dohodka, za pomoč družini, za varstvo in šolanje otrok, za dodatno pokojnino partnerju, ...

Zavarovanje nima varčevalnega dela, zato ni mogoče zahtevati odkupa zavarovanja, mirovanja, predujma ali kapitalizacije zavarovanja.

i.triglav

Podatke s svoje police, stanje in gibanje sredstev, vplačane premije in drugo lahko pregledujete v spletni poslovalnici i.triglav, do katere dostopate prek http://i.triglav.si.

Zavarovanje Življenjski slog in premija Izplačila Povzetek Prednosti

Osnovno in dodatna zavarovanja

Zavarovanje i.življenje krije primer smrti zavarovane osebe. S priključitvijo dodatnih zavarovanj povečate svojo finančno varnost in varnost svojih bližnjih. 

Osnovno zavarovanje

Ob sklenitvi zavarovanja izberete višino zavarovalne vsote za primer smrti. Potreba po višini zavarovalnega kritja pa se skozi čas zaradi novih življenjskih situacij lahko spreminja. Zato v primeru pomembnih življenjskih dogodkov, kot so rojstvo otroka, poroka, napredovanje v službi, zaključek šolanja ali študija, najem dolgoročnega kredita za nakup nepremičnine omogočamo povečanje zavarovalne vsote brez ugotavljanja zdravstvenega stanja zavarovane osebe. Zahteva za povečanje zavarovalne vsote mora biti podana v roku treh mesecev od dogodka.

Prvotno dogovorjena zavarovalna vsota se lahko poveča za največ 30 %, vendar ne za več kot za 30.000 EUR ob posameznem dogodku, oziroma za največ 100 %, vendar ne za več kot za 60.000 EUR po vseh dogodkih iz prejšnjega odstavka.

Povečanje zavarovalne vsote je možno tudi v drugih primerih in brez omejitev višine povečanja, kot je sicer opredeljeno v drugem odstavku tega podnaslova. V tem primeru je povečanje zavarovalne vsote možno z ugotavljanjem zdravstvenega stanja zavarovane osebe.

S povečanjem zavarovalne vsote se ustrezno poveča tudi premija.

V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača zavarovalno vsoto za primer smrti. Zavarovanje v tem primeru preneha.

Dodatna zavarovanja

Zavarovanju i.življenje lahko priključite dodatni zavarovanji: 

 • Dodatno nezgodno zavarovanje:
  Z dodatnim nezgodnim zavarovanjem poskrbite za finančno varnost v primeru nastanka nezgode. Vrsto in višino kritij poljubno določite glede na vaše potrebe. Izbirate lahko med naslednjimi  zavarovalnimi kritji:
  • nezgodna smrt,
  • trajna invalidnost kot posledica nezgode,
  • dnevno nadomestilo za primer prehodne nesposobnosti za delo,
  • dnevno nadomestilo za primer namestitve v bolnišnici zaradi nezgode,
  • nadomestilo za zlome, izpahe in opekline,
  • mesečna nezgodna renta za invalidnost, pri čemer lahko izbirate med dobo izplačevanja rente (5, 10, 15, 20 in 25 let) ter oblikama:
   • nezgodno rento za primer 30 ali več odstotkov trajne invalidnosti ali
   • nezgodno rento za primer 50 ali več odstotkov trajne invalidnosti.
 •  
 • Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco:
  Vsem, ki potujete v tujino, svetujemo, da zaradi finančne varnosti sklenete Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco (v nadaljevanju ZZPT). V okviru dogovorjene zavarovalne vsote ZZPT krije stroške nujnega zdravljenja in povečane stroške prevoza v domovino, ki jih utrpi zavarovana oseba zaradi nepredvidenih bolezni ali nezgod, ki se pojavijo v tujini. Telefonsko pomoč oz. asistenco zagotavlja Triglav zdravstvena asistenca.

  ZZPT lahko sklenete tudi za druge družinske člane: 
  • zakonca ali zunajzakonskega partnerja in
  • otroke, ki ob sklenitvi dodatnega zavarovanja še niso dopolnili 18. leta starosti; zavarovani so lahko do konca koledarskega leta, v katerem so dopolnili 26. leto starosti.
  •  

Ugoden življenjski slog

Življenjski slog pomeni za posameznika značilen način življenja in lahko vpliva na višino premije ob sklenitvi zavarovanja. Ugoden življenjski slog za zavarovalnico pomeni: ustrezen ITM in odsotnost preostalih dejavnikov. Če je vaš življenjski slog ugoden, bo ugodnejša tudi vaša premija.

Dejavniki, ki jih upoštevamo pri določitvi višine zavarovalne premije:

 • indeks telesne mase (ITM),
 • poklic, ki ga zavarovana oseba opravlja (tabela Seznam poklicev, ki veljajo za večjo nevarnost),
 • prostočasne dejavnosti, s katerimi se zavarovana oseba ukvarja (tabela Seznam tveganih prostočasnih dejavnosti),
 • katerekoli druge prostočasne (športne) dejavnosti, s katerimi se zavarovana oseba ukvarja ter pri tem izpolnjuje katerega izmed spodnjih pogojev:
  1. udeleževanje tekmovanj v ekstremni vzdržljivosti,
  2. dirkanje,
  3. trenerstvo,
  4. udeleževanje športnih dejavnosti izven Evrope.

 

Seznam poklicev, ki veljajo za večjo nevarnost
Oborožene sile (izjema administrativna dela in nebojne zadolžitve) Ladijska posadka – na krovu (izjema častniški čin)
Delavec z azbestom Zaposleni na naftni ploščadi
Delavec v kemični industriji, ki rokuje z ekplozivi Pilot (izjema piloti pri licencirani letalski družbi)
Cirkuški artist Policist (izjema administrativno delo in prometna policija)
Delavec v premogovništvu in rudarstvu Poklicni potapljač
Član diplomatskega zbora Poklicni športnik
Inženirec, ki dela z eksplozivi Znanstvenik, ki dela na terenu
Inženirec/delavec v proizvodnji eksplozivov Varnostne sile – oborožen stražar
Gasilska brigada Kaskader
Letalec Tehnik in drugi delavec, ki dela na višini več kot 5 metrov
Novinar na terenskem delu v tujini Vojni fotoreporter
Služba gorskega reševanja Delavec v proizvodnji orožja

 

Seznam tveganih prostočasnih dejavnosti po skupinah
Adrenalinski športi Skakanje s padalom z nizke višine Motošporti Avtomobilske dirke na dirkališču
Bungee skoki Avtomobilske dirke – razno
Kanjoniranje Hitrostne avtomobilske dirke
Zorbing Dirke hoverkraftov
Rafting z desko Motociklistične dirke na dirkališču
Rafting (na divjih vodah) Motociklistične dirke
Športi v zraku Letenje z žirokopterjem Dirke s čolni
Letenje z balonom Drugi športi in dejavnosti Alpinizem
Športno letenje z letalom ali helikopterjem Športno plezanje na drevesa
Jadralno letalstvo Prostovoljno gasilstvo
Letenje z zmajem Dvigovanje uteži / bodybuilding
Zračno deskanje s helikopterjem Urbani športi: Cestno deskanje
Letenje z motornim zmajem Navpični tek
Skakanje s padalom Kopensko deskanje
Jadralno padalstvo Raketni skoki
Letenje z motornim padalom Yamakasi
Zračno deskanje Športi na/v vodi: Potapljanje
Kolesarstvo BMX Jadranje
Gorsko kolesarjenje Športi z orožjem Lov
Borilni športi: Boks Streljanje
Borilne veščine Zimski športi: Bob
Športi s konjem Konjske dirke Sani s pasjo vprego
Jahanje – rodeo Skeleton
Kasaške dirke Smučarski skoki
  Rafting na snegu

Premija

Premija se plačuje obročno. Minimalna mesečna premija znaša 5 EUR, pri tem mora biti minimalna zavarovalna vsota 10.000 EUR.

Premija se obračuna s popustom. Višina premije ob sklenitvi zavarovanja je določena glede na predvideni zavarovalno-tehnični rezultat življenjskih zavarovanj za primer smrti. Ob boljšem dejanskem rezultatu se lahko premija že ob sklenitvi obračuna s popustom ali pa se v času trajanja zavarovanja spremeni.

 

Z izplačili iz osnovnega in dodatnih zavarovanj poskrbite za svojo finančno varnost in varnost svojih bližnjih.

Izplačila iz osnovnega zavarovanja

V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer smrti. Zavarovanje v tem primeru preneha. Upravičenec lahko izbira med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem v obliki mesečne rente in kombinacijo obojega.

Izplačila iz dodatnih zavarovanj

V primeru nastanka nezgode zavarovalnica izplača zavarovalne vsote za kritja, ki so dogovorjena na zavarovalni polici.

Izbirate lahko med naslednjimi  zavarovalnimi kritji:

 • nezgodna smrt,
 • trajna invalidnost kot posledica nezgode,
 • dnevno nadomestilo za primer prehodne nesposobnosti za delo,
 • dnevno nadomestilo za primer namestitve v bolnišnici zaradi nezgode,
 • nadomestilo za zlome, izpahe in opekline,
 • mesečna nezgodna renta za invalidnost, pri čemer lahko izbirate med dobo izplačevanja rente (5, 10, 15, 20 in 25 let) ter oblikama:

  • nezgodno rento za primer 30 ali več odstotkov trajne invalidnosti ali

  • nezgodno rento za primer 50 ali več odstotkov trajne invalidnosti.

Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco v okviru zavarovalnih vsot krije stroške nujnega zdravljenja in prevoza v primeru nezgode ali bolezni, ki se pojavi na potovanju v tujini.

   

Življenjsko zavarovanje za primer smrti i.življenje je zavarovanje za primer smrti brez izplačila ob poteku zavarovanja. Zavarovanje je namenjeno predvsem pokritju obveznosti, ki bi v primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja bremenile njene bližnje. Zavarovanje nima varčevalnega dela, zato je cenovno zelo ugodno.

 

Življenjsko zavarovanje za primer smrti i.življenje
    Plačevanje premije
    Obročno
Zavarovalno kritje Smrt
Zavarovalec Fizična oseba
Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti 18 do 65 let
Zavarovalna doba 1 do 30 let, vendar ne dlje kot do 75. leta starosti zavarovane osebe
Premija Minimalna premija 5 EUR mesečno
Frekvenca plačevanja: mesečna, četrtletna, polletna, letna
Zavarovalna vsota Minimalna zavarovalna vsota 10.000 EUR
Možne oblike izplačila zavarovalne vsote V enkratnem znesku; obročno; del v enkratnem znesku in del obročno
Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanja Povečanje zavarovalne vsote
Možnost priključitve dodatnih zavarovanj Dodatno nezgodno zavarovanje
Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini

Prednosti in koristi Življenjskega zavarovanja za primer smrti i.življenje

Enostavna sklenitev: Sklenitev zavarovanja i.življenje "iz naslonjača" vam prihrani čas in denar, saj ga preprosto sklenete prek spleta z uporabo digitalnega potrdila.

Varnost družine: S tem zavarovanjem poskrbite za finančno varnost svojih najdražjih, tudi če se vam zgodi najhujše.

Povečana osebna varnost: Z izbiro dodatnih zavarovanj povečate svojo varnost oziroma finančno varnost družine.

Popust: Ob boljšem dejanskem rezultatu se lahko premija že ob sklenitvi obračuna s popustom ali pa se v času trajanja zavarovanja spremeni.

Davčne olajšave: Pri življenjskih zavarovanjih, katerih zavarovalno razmerje ni krajše od desetih let, zavarovalnica od plačane premije ne obračuna 8,5-odstotnega davka od prometa zavarovalnih poslov. Obračuna ga le v primeru, da traja zavarovanje manj kot 10 let. Poleg tega dohodek, ki se zaradi smrti zavarovane osebe izplača iz življenjskega zavarovanja, sklenjenega za primer smrti, ni obdavčen z dohodnino. Pri obračunu davčnih obveznostih se upošteva vsakokrat veljavna zakonodaja.

 

Dodatne vsebine

Vprašajmo življenje.

Zaradi tistih, ki jih imamo radi. Zgodba družine Čolić.

Vi sprašujete, Triglavani odgovarjajo

Življenjska zavarovanja