Zavarovanje izpada proizvodnje mleka – Živinorejski paket

Za vse rejce plemenskih krav, ki se ukvarjajo s proizvodnjo mleka smo pripravili živinorejski paket, s katerim boste poskrbeli, da za primere neželenih dogodkov, kot so poškodbe in bolezni, kar ima velikokrat za posledico pogin oz. zakol živali.

Paket zajema najpomembnejša kritja in hkrati nudi dodatne ugodnosti:

  • osnovno zavarovanje plemenskih krav,
  • zavarovanje delnega izpada proizvodnje mleka in
  • ugodnost pri zavarovanju krmnih rastlin za potrebe prehrane plemenskih krav.

Katere živali zavarujemo?

Zavarujemo plemenske krave in plemenske telice od 18. meseca do izpolnjenega 12. leta starosti.
 

Kaj je zavarovanje delnega izpada proizvodnje mleka?

Zavarovanje zagotavlja zavarovalnino v višini povprečne vrednosti proizvedenega mleka za obdobje enega meseca. Višina zavarovalnine je odvisna od tega, v katerem delu laktacijske krivulje je nastal škodni dogodek.

Graf - laktacijska krivulja
 

Katere so ugodnosti pri zavarovanju krmnih rastlin?

Ob sklenitvi živinorejskega paketa vam priznamo 10 % popust na zavarovalno premijo za osnovno zavarovanje posevkov za krmo. Popust lahko izkoristite kadarkoli v času enega leta po sklenitvi zavarovanja, in sicer za toliko hektarjev krmnih rastlin, kolikor živali ste zavarovali za izgubo mlečne proizvodnje.
 

NASVET

Svetujemo vam, da poleg teh zavarovanj za krave sklenete še dodatna zavarovanja, ki bodo v celoti poskrbela za vašo varno, brezskrbno prihodnost:
 

  • kritje stroškov zdravljenja,
  • pogin plodu pred porodom, ob in po njem in
  • izginotje in tatvina živali na paši.

OSTALE UGODNOSTI

  • uveljavljanje sofinanciranega dela zavarovalne premije s strani države,
  • popust v primeru sklenitve zavarovanja v okviru organizirane skupine - društva,
  • plačilo premije na obroke.