Zavarovanje špediterske odgovornosti

Špediter izvaja dejavnost odpreme, dostave in tranzita blaga. Pri tem mora ravnati odgovorno do naročnika storitve in do blaga.
V okviru zavarovanja špediterske odgovornosti zavarovalnica do določenega limita krije zakonsko določeno odgovornost špediterja za škodo, ki nastane kot posledica kršitev pri izvrševanju odpremniške dejavnosti.

Odgovornost špediterja urejata:
  • Obligacijski zakonik in
  • Splošni pogoji poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije.
Špediterji, ki so vključeni v FIATA združenje, lahko zavarujejo tudi odgovornost za škode na blagu po FIATA nakladnici. Pri ugotavljanju zavarovančeve odgovornosti se v tem primeru uporablja:
  • veljavna zakonodaja,
  • mednarodne konvencije za posamezno vrsto prevoza in
  • določila FIATA nakladnice.