Zavarovanje računalnikov

Zavarujte računalnike in drugo opremo pred poškodbami in nesrečami.

Zavarovanje računalnikov krije uničenje, poškodovanje ter izginitev zavarovanih stvari zaradi vloma ali ropa. Zavarovanje krije škodo na računalnikih in pripadajoči opremi. V zavarovalno kritje lahko vključite tudi prenosne računalnike med prenosom oziroma prevozom.
 

Kaj zavarujemo?

  • elektronske računalnike in podobne naprave s pripadajočo opremo,
  • pomožne stroje in naprave,
  • bankomate,
  • klimatske in energetske naprave,
  • instalacije,
  • procesne računalnike za vodenje tehnoloških procesov.

Natančnejše informacije lahko najdete v pogojih za zavarovanje računalnikov.