Zavarovanje opreme v zakupu

Opremo, ki je v zakupu (leasing) je priporočljivo ustrezno zavarovati.
Zavarovanje opreme v zakupu ščiti leasingodajalca opreme, to zavarovanje pa lahko sklene tudi leasingojemalec, vendar na račun zakupodajalca.

Zavarovanje opreme v najemu krije vsako uničenje, poškodovanje ali izginotje (zaradi vloma ali ropa) zavarovane stvari, do katerih pride ob normalnih ter za opremo predpisanih obremenitvah in delovnih operacijah.

Natančnejše informacije lahko najdete v pogojih za zavarovanje opreme v zakupu.