Nezgodna zavarovanja

Nezgodno zavarovanje oseb, ki službeno potujejo

Nezgodno zavarovanje oseb, ki službeno potujejo je namenjeno podjetjem, katerih zaposleni so zaradi narave dela izpostavljeni večjemu tveganju na službenih potovanjih.

Kolektivno nezgodno zavarovanje

Kolektivno nezgodno zavarovanje je namenjeno zavarovanju delavcev v podjetjih ter članom skupin in društev.