AO plus – zavarovanje voznika

Ker zavarovanje avtomobilske odgovornosti - AO krije le škodo, povzročeno drugim udeležencem prometne nesreče, vam priporočamo, da sklenete tudi zavarovanje voznika povzročitelja za primer telesnih poškodb ali smrti – AO plus.
Z zavarovanjem voznika za škodo zaradi telesnih poškodb – AO plus zavarovalnica povrne pravno priznano škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči utrpi voznik zavarovanega motornega vozila v primeru, ko je za nezgodo odgovoren sam. Če se voznik v primeru nezgode smrtno ponesreči, zavarovalnica povrne škodo njegovim svojcem.

Natančnejši opis zavarovalnih kritij si lahko ogledate v prospektu ali v pogojih.

RAZLOGI ZA TRIGLAV

  1. kakovostna ponudba vseh avtomobilskih zavarovanj;
  2. hitro in učinkovito reševanje in prijava škode za kasko zavarovanje tudi preko spleta, na modri številki 080 555 555 in na pogodbenih servisih Zavarovalnice Triglav, ki so označeni z napisom »Prijava škod«;
  3. 24-urna asistenca doma in v tujini;
  4. avtomobilski paketi: do 17 %   paketni popust in do 4 % popust, če imate sklenjeno tudi paketno zavarovanje doma;
  5. »moj bonus« - 5 % popust pri obnovi zavarovanja, če v preteklem letu niste uveljavljali avtomobilske škode;
  6. do 5 % popust na stalnost;
  7. 5 % popust pri takojšnjem plačilu premije.