Za kakšen znesek lahko zavarujem prevozniško odgovornost?

Zavarovanje prevozniške odgovornosti za tovor v cestnem prometu se lahko sklene do različnih limitov zavarovalnega kritja - od 25.000 do 300.000 EUR. Ob škodi pa se vedno ugotavlja dejanski obseg odgovornosti prevoznika, ki je omejena in določena z ustreznim zakonom.
Deli povezavo na: