Pogoji za izplačilo starostne pokojnine

Izplačilo starostne pokojnine lahko zavarovanec zahteva skladno s pogoji. Zavarovanec se lahko odloči, da se mu ob upokojitvi izplača do 50 % sredstev zbranih na osebnem računu. V tem primeru se starostna pokojnina ustrezno zmanjša.
Deli povezavo na: