Sem rejec in želim zavarovati svojo visoko produktivno čredo plemenskih krav. Kakšna bi bila premija, če sklenem osnovno zavarovanje in kakšna, če sklenem dodatno zavarovanje? Zanima me tudi premija za sklenitev zavarovanja delnega izpada proizvodnje mleka.


Zavarovanje živali

Zavarovanje črede plemenskih krav s povprečno mlečnostjo nad 5.000 litrov mleka na laktacijo
Zavarovalna vsota živali
Letna zavarovalna premija

800 EUR
64,00 EUR



Dodatno zavarovanje za kritje stroškov zdravljenja
Za vsakokratno zdravljenje
Letna zavarovalna premija

Povrnitev 60% stroškov
79,00 EUR po glavi živali



Dodatno zavarovanje izpada mlečne proizvodnje črede plemenskih krav s povprečno mlečnostjo nad 5.000 litrov mleka na laktacijo
Zavarovalna vsota za živali
Letna zavarovalna premija

270 EUR
15,00 EUR po glavi živali




Deli povezavo na: